Project Description

مشخصات کلی:

  • ضخامت 200 و 175 میکرون
  • طول رول 1000 متر واقعی
  • ضمانت یک فصل کشت زراعی
  • فاصله بین روزنه ها 10cm
  • تحمل فشار کاری تا 3 اتمسفر
  • دبی خروجی هر روزنه 1/5 لیتر تا 3/4 لیتر, متناسب با سفارش مشتری

جهت سفارش این محصول میتوانید با عوامل فروش شرکت اترک دریپ تماس حاصل نمایید.