شرایط تعلق ضمانت نامه

این ضمانت برای محصولات نوار تیپ شرکت اترک دریپ به شرایط زیر وابسته است:

سوراخ‌های زیگزاگ یا لوله نوارتیپ:
در صورت مشاهده سوراخ‌های زیگزاگ یا باز شدگی از محل دوخت نوارتیپ در مرحله اول آبیاری.

فشار پایین‌تر از 1.2 بار:
در صورت ترکیدگی لوله نوارتیپ و فشار پایین‌تر از 1.2 بار.

کاهش آبدهی به دلیل پرس زیگزاگ‌های نوارتیپ:
اگر میزان آبدهی به دلیل پرس زیگزاگ‌های نوارتیپ پایین باشد.

تذکر:
برای استفاده از خدمات گارانتی، حفظ و نگهداری شماره ساخت محصول که در بسته‌بندی آن ذکر شده است، الزامی است.

با اترک دریپ، به آسودگی در فصل کشت خود اطمینان پیدا کنید…

این ضمانت نامه به اطمینان مشتریان از کیفیت و عملکرد بهترین محصولات نوار تیپ اترک دریپ می‌پردازد و تاکید دارد که شرکت آماده است تمامی ایرادات فنی را در محصولات خود پوشش دهد.